Serveis

Pàgina 1 de 2
 • Logo Bus Nocturn C17

  L’objectiu d’aquest servei és el de facilitar la mobilitat nocturna dels joves durant els actes d’oci nocturn dels municipis que conformen el Pla C17 així com d’altres festes interessants pels joves. 

  A més a més, es pretén reduir els possibles accidents de trànsit deguts a la conducció sota els efectes del consum d’alcohol o altres substàncies.

   

  Tota la informació la trobaràs al Menú d'Inici a la pestanya de Bus Nocturn C17.

 • Assessorament SIAD: Servei d'Informació i Assessorament sobre Drogues per a famílies.

  Servei de consulta i assessorament per a famílies. 


  Oferim a les famílies un servei on poder acudir per informar-se, assessorar-se i resoldre dubtes sobre consum de drogues per part dels fills, conflictes amb els fills derivats del consum de substàncies, salut, etc... A més a més, d'assessorar a familiars de persones consumidores.

 • Taller Màgia i Sexualitat IES Vil.la Romana Xerrades i tallers als Instituts de Secundària i Centres de joves

  Es realitzen tallers de prevenció i reducció de riscos als sis Instituts d'Educació Secundària als alumnes de la ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

  Es tracten temes de consum de drogues, sexualitat i afectivitat, alimentació saludable i trastorns del comportamet alimentari, benestar emocional i ús de tecnologies.

  També es realitzen tallers als Centres de Joves.

 • Programa de mesures educatives alternatives a les sancions administratives segons la llei 4/2015 (multes per consum i tinença de cànnabis o altres drogues il.legals a la via pública).

  Aquest programa ha estat dissenyat per poder intervenir de forma educativa amb aquells menors d’edat que siguin sancionats administrativament pels cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra i Policia Local) per consum en llocs, vies, establiments o transports públics, així com per la tinença il•lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. 

  Aquests menors d’edat han de tenir entre 14 i 17 anys i estar empadronats a un dels cinc municipis que formen el Pla C17 (l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, les Franqueses del Vallès, la Garriga i Tagamanent).

  La finalitat d’aquest programa es oferir una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció on els menors denunciats assumeixin les seves accions, reconeixent els consums comesos i/o tinença de drogues il•legals tot acceptant la realització d’una tasca educativa i pedagògica. 

  Amb aquest programa s’intenta que el fet no quedi només en una mesura punitiva, ja que la sanció econòmica, majoritàriament, repercuteix sobre els pares o tutors. D’aquesta manera, un cop finalitzat el seguiment del menor si aquest rep una valoració positiva de la seva participació en el programa es procedeix a sol•licitar la retirada de la sanció econòmica.

 • Coordinació i seguiment de casos amb Serveis Socials

  El professional del C17 treballa conjuntament i coordinadament amb les educadores i treballadores socials de Serveis Socials en casos de menors, joves i/o les seves famílies que tinguin problemàtiques associades al consum de drogues, salut, sexualitat, etc. 

  Serveis socials poden sol.licitar el suport del C17 i el Pla C17 també deriva casos cap a Serveis Socials.

  També donem suport a Justícia Juvenil.

 • Consulta TIC Assessorament, informació, atenció indicidualitzada via TIC (Facebook, WhatsApp, correu electrònic, telèfon mòbil)

  Qualsevol jove pot fer les seves consultes confidencials a través de Whatsapp, el Messenger de Facebook, Mòbil o Emial. 

  Servei d'atenció ràpida dins de l'horari d'atenció a la població. De dilluns a divendres de 9h a 15h i dimarts, dimecres i dijous de 17h a 19.30h

 • Assessorament, derivacions i formació a professionals

  En construcció

 • Centre Joves Corró Tarda C17

  Espai adreçat a informar i assessorar al voltant de les drogues, la sexualitat, l’alimentació i la promoció d’hàbits saludables prioritzant la població juvenil dins dels Centres de Joves de cada municipi.

  Es realitzen tallers de forma periòdica i sota demanda dels dinamitzadors dels espais quan detecten necessitats.

 • SIM C17 2.0 SIM C17 2.0 - Servei d'Informació via emial per a professionals

  El SIM és un Servei d’Informació via eMail. 

  La seva finalitat és la de poder oferir documentació actualitzada als professionals dels municipis adherits al Pla C17 que pugui ser útil a l'hora de treballar amb adolescents i joves, famílies i el seu entorn.

  La proposta és fer arribar cada mes diferents articles de premsa, estudis, documents de consulta, etc. que tractin sobre les tres temàtiques principals de treball del Pla C17 (drogues i el seu consum, sexualitat i afectivitat, alimentació saludable, TCA, ús de tecnologies, benestar emocional). 

  Així mateix, el “SIM C17 2.0” és una via directa de la que poden disposar en cas de que necessitin qualsevol tipus d’informació relativa a aquests temes.

 • Circuit Protocols de Detecció i intervenció en casos de consum de drogues als Centres Educatius de Secundària

  Els Protocols de detecció i intervenció de casos de consum de drogues pels centres d’ensenyament secundari es van dissenyar  amb l’objectiu de tenir un circuit comú d’actuació entre tots els professionals implicats en relació als alumnes que consumeixen i/o distribueixen substàncies dins els centres educatius.

  La finalitat d’aquests protocols és que sigui una eina eficaç que permeti definir un circuït d'actuació des de que es detecta un cas de consum fins que s’intervé amb el/la menor.

  Aquests circuïts han estat consensuats per tots els agents i serveis implicats dels municipi de l'Ametlla, Les Franqueses del Vallès i La Garriga.   • Carpa C17 Festa Major Bellavista Estand informatiu en activitats d'oci nocturn

  En construcció

 • Gestió de conflictes en espais d'oci nocturn

  En construcció

Pàgina 1 de 2