Coordinació i seguiment de casos amb Serveis Socials

El professional del C17 treballa conjuntament i coordinadament amb les educadores i treballadores socials de Serveis Socials en casos de menors, joves i/o les seves famílies que tinguin problemàtiques associades al consum de drogues, salut, sexualitat, etc. 

Serveis socials poden sol.licitar el suport del C17 i el Pla C17 també deriva casos cap a Serveis Socials.

També donem suport a Justícia Juvenil.