Programa de mesures educatives alternatives a les sancions administratives segons la llei 4/2015 (multes per consum i tinença de cànnabis o altres drogues il.legals a la via pública).

Aquest programa ha estat dissenyat per poder intervenir de forma educativa amb aquells menors d’edat que siguin sancionats administrativament pels cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra i Policia Local) per consum en llocs, vies, establiments o transports públics, així com per la tinença il•lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. 

Aquests menors d’edat han de tenir entre 14 i 17 anys i estar empadronats a un dels cinc municipis que formen el Pla C17 (l’Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, les Franqueses del Vallès, la Garriga i Tagamanent).

La finalitat d’aquest programa es oferir una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció on els menors denunciats assumeixin les seves accions, reconeixent els consums comesos i/o tinença de drogues il•legals tot acceptant la realització d’una tasca educativa i pedagògica. 

Amb aquest programa s’intenta que el fet no quedi només en una mesura punitiva, ja que la sanció econòmica, majoritàriament, repercuteix sobre els pares o tutors. D’aquesta manera, un cop finalitzat el seguiment del menor si aquest rep una valoració positiva de la seva participació en el programa es procedeix a sol•licitar la retirada de la sanció econòmica.

Qui pot sol·licitar-ho:

Menors d'edat entre 14 i 17 anys i estar empadronats a qualsevol dels cinc municipis que formen el Pla C17 (l'Ametlla del Vallès, Figaró-Montmany, Les Franqueses del Vallès, la Garriga i Tagamanent).